Geoprojekt d.o.o. Petrinja

Trg Hrvatskih branitelja 1, Petrinja
Tel: 044/813-860, Fax: 044/813-891
 

UPIS OBJEKTA U KATASTAR I ZEMLJIŠNU KNJIGU

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

POSEBNA GEODETSKA PODLOGA

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA (GSNSS)

ISKOLČENJE OBJEKATA I IZRADA ELABORATA ISKOLČENJA
GEODETSKO PRAĆENJE GRAĐEVINE U GRADNJI I IZRADA ELABORATA GEODETSKOG PRAĆENJA

ISKOLČENJE MEĐA – OBNOVA MEĐNIH OZNAKA

GEODETSKO SNIMANJE VODOVA
(KATASTAR VODOVA)

GEODETSKO SNIMANJE GROBALJA
(KATASTAR GROBLJA)

LEGALIZACIJA OBJEKATA