Geoprojekt d.o.o. Petrinja

Trg Hrvatskih branitelja 1, Petrinja
Tel: 044/813-860, Fax: 044/813-891
 

O nama

Tvrtka "Geoprojekt" d.o.o. osnovana je 2004. godine sa sjedištem u Petrinji, Trg Hrvatskih branitelja 1, posjeduje ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) i suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 9. stavka 2. točke:

12. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

13. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

14. izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina,

15.izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga,

16. tehničko vođenje katastra vodova,

17. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja,

18. izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja,

19. izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije,

20. izradu geodetskoga projekta,

21. iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine,

22. izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine,

23. geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja,

27. izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,

Opremljeni smo za kvalitetno izvođenje svih preuzetih geodetskih poslova(niveliri,mjerne stanice,GPS- GNSS uređaji sa pripadajućom opremom,računalnom opremom i softwareom)

Posjedujemo registraciju za korištenje CROPOS sustava.

Geodetske poslove za fizičke osobe izvodimo na području Sisačko-moslavačke županije,a za pravne osobe na području cijele Republike Hrvatske.